FANDOM


CV001

The very first puzzle

Câu đố là một trong những yếu tố chính trong loạt game Professor Layton. Mặc dù có thể bỏ qua rất nhiều câu đố, nhưng có những câu đố cần phải giải để tiếp diễn cốt truyện. Thỉnh thoảng, để đi tới những chương tiếp theo, một ai đó hoặc một vật nào đó sẽ chặn đường người chơi, cho tới khi họ giải quyết một số lượng câu đố tương ứng. Sau khi giải câu đố thành công, giáo sư Layton sẽ được thưởng một số lượng Picarats, thứ mà có thể được dùng để mở khóa những phần thêm nhất định. Nếu người chơi gặp rắc rối trong việc giải một câu đố, họ có thể mở khóa gợi ý bằng việc dùng những xu gợi ý.


Số lượng câu đốSửa đổi

Phần trò chơi Cốt truyện Phần thêm Tổng thêm Tải xuống Tổng cộng
Professor Layton and the Curious Village 120 15 135 27 162
Professor Layton and the Diabolical Box 138 15 153 33 186
Professor Layton and the Unwound Future 153 15 168 33 201
Professor Layton and the Last Specter 155 15 170 33 203
Professor Layton and the Miracle Mask 135 15 150 365 515
Professor Layton and the Azran Legacy [n 1] 150 15 165 405 570
Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney 70 0 70 12 82
Tổng cộng 921 90 1011 908 1919

Những người giải câu đốSửa đổi

A list of all the puzzle solvers in the Professor Layton series.

Danh sách câu đốSửa đổi

See also the Alphabetical Puzzle List.

    Hình ảnhSửa đổi

    Bản mẫu:Main

    Thông tin khácSửa đổi

    Ghi chú Sửa đổi

    1. Trong phần Professor Layton and the Azran Legacy, bao gồm ba câu đố thêm được mở khóa tại "phòng câu đố" của mục thêm.